Projekt opakowania-pudełka

Wykonaliśmy projekt i przygotowaliśmy do druku opakowanie dla firmy Fido.