Wykonaliśmy projekt i przygotowaliśmy do druku opakowanie dla firmy Fido.